Sekretess- och cookiepolicy

När du besöker vår webbplats "www.renteo.se" (webbplatsen), samlar "RENTEO", ett förenklat aktiebolag med säte i ZA du Maudon 50300 PONTS, här kallat "RENTEO", in information om dig, varav viss information kan möjliggöra direkt eller indirekt identifiering.

Detta kan inkludera ditt namn, förnamn, adress, telefonnummer eller e-postadress, men också din dator's IP-adress, till exempel, eller information relaterad till ditt surfande på vår webbplats ("personuppgifter").

Skötseln av RENTEOS webbplats utförs i ditt land av "ansvarig information som ska infogas (identitet, adress)" (nedan kallad "lokal chef"), som också kommer att samla in och behandla dina personuppgifter för sina egna behov i samband med webbplatsens hantering och sin affärsverksamhet på lokal nivå.

Vi uppmanar dig att läsa den lokala chefens integritetspolicy.

Skyddet av konfidentialiteten för dina personuppgifter är av yttersta vikt och RENTE respekterar det fullt ut.

Vi kan försäkra dig om att de personuppgifter vi samlar in via webbplatsen behandlas i enlighet med bestämmelserna i tillämplig fransk och europeisk lagstiftning om skydd av personuppgifter.

För att upprätthålla transparensen är det av yttersta vikt för RENTE att du informeras om behandlingen och skyddet av dina personuppgifter, enligt definitionen nedan. Läs denna integritetspolicy noggrant.

Vad är syftet med vår webbplats?

Denna webbplats erbjuder en onlineplattform utformad för att koppla samman fysiska eller juridiska personer som vill hyra ut en RENTE Horsebox utan förare, med personer som vill hyra ett sådant fordon ("Tjänsterna").

RENTEO ansvarar för behandlingen av personuppgifter för de olika användarna av webbplatsen. Det innebär att RENTEO ansvarar för insamling, behandling och säkerhet för sådana data i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till behandlingen av dina data enligt beskrivningen i denna integritetspolicy och säkerställer korrektheten i all information du tillhandahåller oss.

Vilka data samlar och använder RENTE?

När du använder vår webbplats samlar RENTE in vissa typer av personuppgifter och icke-personuppgifter, enligt följande:

Uppgifter som lämnas vid skapandet av ett användarkonto

Att surfa på vår webbplats kräver inte skapandet av ett användarkonto. Men för att dra nytta av RENTE's uthyrningstjänster och för att hyra ut en Theault-horsebox, rekommenderas det att ha ett konto.

När du skapar ett konto måste du fylla i en blankett med följande obligatoriska information:

- Kön/titel;

- Förnamn;

- Efternamn;

- E-postadress;

- Födelsedatum;

- Adress;

- Postnummer;

- Stad;

- Land;

- Telefonnummer.

 

Förutom denna information kan du, om du vill, fylla i följande fält:

- Företag;

- Momsnummer;

- Körkortsnummer;

- Ytterligare information om postadress.

 

Denna information kommer inte att lämnas ut till allmänheten som besöker vår webbplats. Du kan granska dem när som helst genom att gå till ditt konto och klicka på "Mina uppgifter".

Kunddata

Om du vill hyra en Theault-horsebox har du två alternativ:

o   Logga in med din e-postadress och det lösenord du skapade när du registrerade dig;

o   Fortsätt utan att logga in. I så fall måste du fylla i följande information:

 

o   Namn;

o   Förnamn;

o   Kön / Titel;

o   Födelsedatum;

o   Telefonnummer;

o   E-postadress;

o   Faktureringsadress inklusive gatuadress, postnummer, stad och land;

o   Körkortsnummer.

Ägarens Data

Om du vill hyra ut ditt Theault-fordon kommer RENTEO att samla in följande information i din registreringsblankett:

o   Namn

o   Förnamn

o   E-postadress;

o   Adress inklusive postnummer, stad och land;

o   Telefonnummer (mobil eller fast).

 

Förutom denna information kan du, om du vill, även fylla i din företagsinformation.

Efter att ha tillhandahållit sådan information kommer RENTEO att bekräfta via e-post att din förfrågan granskas genom att informera dig om att en representant från RENTEO kommer att kontakta dig angående din registrering.

Uppgifter som lämnats på kontaktformuläret

För att kunna ge dig bästa möjliga information eller råd om våra tjänster kan du kontakta oss genom att använda kontaktformuläret på webbplatsen. Du kan använda detta formulär både för att ställa eventuella frågor du kan ha och för att få information om våra produkter.

Formuläret finns tillgängligt genom att klicka på "kontakt" längst ner på sidan.

Du måste fylla i viss information på formuläret för att vi ska kunna kontakta dig och svara på ditt meddelande. Vissa fält är obligatoriska, medan andra är valfria.

De obligatoriska fälten är följande:

o   Namn;

o   Förnamn

o   E-postadress;

o   Postnummer.

 

Förutom denna information kan du, om du vill, även fylla i följande fält:

o   Fast telefon eller mobilnummer

 

När du kontaktar oss kan vi spara den information du lämnade till oss. Vi kan särskilt använda din e-postadress eller ditt telefonnummer för att hålla dig informerad om kommande förändringar eller förbättringar av våra tjänster.

Betalningsuppgifter

Förutom dina registreringsuppgifter, ägarens uppgifter och/eller kundens uppgifter måste du också tillhandahålla vissa betalningsuppgifter för att kunna reservera fordon och betala för tjänsterna.

Vår betaltjänstleverantör Mango Pay kommer att samla in, behandla och använda betalningsuppgifterna för att tillhandahålla betaltjänster till varje användare, för att underlätta din användning av RENTEO-plattformen, med förbehåll för att kreditkortsnumret kommer att delvis maskeras när det visas eller lagras. Vår leverantör kommer att behandla betalningsuppgifter enligt de strängaste säkerhetskraven inom e-handelsbranschen. Operationen kommer särskilt att utföras med en modern, säker och krypterad metod.

Vilka cookies använder vi?

En cookie är en fil bestående av en uppsättning tecken som skickas till din enhet via din webbläsare. Termen "cookie" förstås här i vid bemärkelse och täcker alla spårare som placeras och/eller läses, till exempel när du besöker en webbplats, läser en e-post, installerar eller använder en programvara eller en mobilapp, oavsett vilken typ av enhet som används (datorer, smartphones, digitala surfplattor). Cookies kan ha olika funktioner.

RENTEO använder tekniska cookies för att underlätta din navigering på vår webbplats. Cookies är användbara eftersom de sparar dig från besväret med att ange uppgifter flera gånger, de underlättar överföringen av specifikt innehåll och navigering på våra webbsidor, hjälper oss att identifiera särskilt populära avsnitt av vår webbplats och spara dina inställningar, som språkinställningar.

RENTEO använder också cookies som gör att vi kan tillhandahålla skräddarsydda tjänster som du begär, inklusive förval av ett fordon eller att veta platsen för uthyrningsförfrågan.

Du kan inaktivera cookies när som helst genom att klicka på följande länk.

RENTEO använder också Google Analytics, Googles spårningsverktyg som kan installeras på din enhet under din navigering på vår webbplats. Det gör det möjligt för oss att utföra analys och statistik om mått på webbplatsens publik. För mer information uppmanar vi dig att läsa Google Analytics cookiepolicy här.

Om du vill ändra dina inställningar för placering av analys/prestanda-cookies, kontrollera webbplatserna dedikerade till mätning av vår webbplats publik, som Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv).

Du kan också acceptera eller vägra användningen av cookies när som helst genom att ställa in din webbläsare via följande länkar:

För Internet Explorer®:

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

För Safari®:

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

 

För Chrome®:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv&hlrm=sv

 

För Firefox®:

https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox

 

När du besöker vår webbplats för första gången visas en informationsbanner som frågar dig om du accepterar eller inte användningen av cookies, som kommer att aktiveras efter ditt godkännande. Denna banner informerar dig om att fortsätta ditt besök på vår webbplats innebär att du godkänner användningen av cookies, vilket är föremål för användarens samtycke, på din enhet.

För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

RENTEO åtar sig att säkerställa att dina personuppgifter behandlas lagligt, rättvist och på ett transparent sätt.

RENTEO använder de personuppgifter som du tillhandahåller på webbplatsen för följande ändamål:

-        Skicka nyhetsbrev till dig, om du samtyckt till detta;

-        Meddela dig om ändringar på webbplatsen;

-        Koppla dig till ägaren av en Theault-fordon som vill hyra ut det;

-        Koppla dig till en kund som vill hyra ditt Theault-fordon;

-        Svara på dina förfrågningar;

-        Kontakta dig angående eventuella problem relaterade till din uthyrning.

Vilka är mottagarna av dina personuppgifter?

För att hantera de tjänster vi tillhandahåller samt Renteos webbplats utanför Frankrike, förlitar sig RENTEO på en lokal chef, som kan få tillgång till och använda dina personuppgifter för att hantera och administrera RENTEO-tjänsten i XXXX.

RENTEO kan också förlita sig på tekniska tjänsteleverantörer som handlar på dess vägnar och för dess räkning för att utföra och genomföra sådan behandling och kan överföra dina personuppgifter till sina distributörer. Vi strävar efter att säkerställa att våra tjänsteleverantörer implementerar lämpliga integritets- och säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Med undantag för ovanstående fall kommer RENTEO inte att dela dina personuppgifter med tredje parter om det inte krävs enligt lag och/eller om du har uttryckligen samtyckt därtill i förväg.

Vilken är lagringsperioden för dina personuppgifter?

RENTEO lagrar dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppnå de syften för vilka de har samlats in. Efter lagringsperioden kommer RENTEO att radera sådana data eller, om det krävs, arkivera dem för att uppfylla de lagstadgade skyldigheter som företaget är föremål för och i enlighet med de regler som gäller för arkiveringsförfaranden.

RENTEO ägnar särskild uppmärksamhet åt att följa dessa regler och har inrättat en motsvarande lagringsperiod för varje kategori av behandling.

Överförs dina personuppgifter utanför Europeiska unionen?

Alla RENTEO personuppgifter lagras inom Europeiska unionen. Dina personuppgifter överförs i princip inte utanför Europeiska unionen. Om så är fallet ser RENTEO till att lämpliga skyddsåtgärder för skydd av dina personuppgifter finns. För ytterligare information, kontakta oss via e-post till: (adress att infogas).

Vilka är dina rättigheter när det gäller skyddet av dina personuppgifter?

I enlighet med gällande lagstiftning har användare rätt att begära tillgång till sina personuppgifter från RENTEO, rättelse eller radering av dem, eller begränsning av behandlingen som rör dem, eller rätt att invända mot behandlingen av sådana uppgifter.

Du har även rätt till dataportabilitet. Denna rätt ger dig möjlighet att få vissa av dina data i ett öppet, maskinläsbart format. Du kan därmed enkelt lagra eller överföra dem från ett informationssystem till ett annat, enligt ditt tycke.

Om du anser att RENTEO bryter mot dina rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till CNIL (den franska dataskyddsmyndigheten).

Registrerade har även rätt att utforma allmänna eller specifika riktlinjer för det postmortaliska ödet för sina personuppgifter. Specifika riktlinjer kan registreras hos den personuppgiftsansvarige. Allmänna riktlinjer kan registreras hos en digital betrodd tredje part certifierad av CNIL. Du har möjlighet att ändra eller ta bort sådana riktlinjer när som helst.

På begäran tillhandahåller RENTEO kostnadsfritt information om lagrade data som rör dig. För att utöva dina rättigheter kan du skicka en begäran:

 

- Via e-post till: infos@renteo.eu

- Per post till följande adress: RENTEO - ZA du maudon 50300 PONTS FRANCE

                                                                 

Dina begäranden måste skickas tillsammans med en kopia av identitetsbeviset.

Ytterligare information

RENTEO förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst med beaktande av gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter.

Om du vill ha ytterligare information om hur vi hanterar dina personuppgifter, skicka oss ett e-postmeddelande till: infos@renteo.eu

 

Från
{devise_sigle}
Utforska konto 0 Varukorg Språk